Hem > information > Ny(gaml)a böcker på gång

Ny(gaml)a böcker på gång

Fick igår in ett paket som gjorde mig själaglad. Det var några böcker som jag inte tidigare hade i min bokhylla, även om jag läst en av böckerna tidigare, men då i digital form. Tanken är att de skall komma upp i bokhyllan här när de är lästa.

The Dissociative Mind

av Elizabeth F Howell, 2005

ISBN13 9780881634082

Denna bok är den bok jag faktiskt redan läst, om än i digital form. Boken riktar sig till kliniker och kräver därför vissa förkunskap för att man skall få full behållning av den. Boken är teoretisk och författaren leker med dissociationsbegreppet och vidgar vår förståelse av dissociation även ur ett sociologiskt perspektiv.
Boken presenterar både redan existerande modeller och en egen förståelse av ett tillstånd som man kan välja att se ur många olika synvinklar.

Got Parts?

An Insider’s guide to managing life successfully with Dissociative Identity Disorder
av A W T, 2005

ISBN13 9781932690033

Detta är en bok som är smått unik. Det finns inte särskilt många böcker av detta slaget ute på marknaden. Den smått gåtfulle författaren A W T är diagnostiserad DID sedan 2004 och skriver här sin egen vittnesutsaga om hur det är att leva med DID och hur man skall hantera livet, -trots att man är splittrad. Intressant inte bara för att greppet är så annorlunda. Lärorik för att den personliga erfarenheten får fullt utrymme.

Rebuildning Shattered Lives

Responsible Treatment of colpmex posttraumatic and dissociative disorders
av James A Chu, 1998

ISBN13 9780471247326

Denna bok är, som titeln också indikerar, en bok skriven explicit för klinker. Utan att ha läst boken, -bara skummat igenom den, vill jag rekommendera den för de som antingen utbildar sig inom samtalsmetodik och terapeutisk behandling eller som redan i dagsläget arbetar med traumatiserade och dissociativa patienter. Den har några år på nacken men är ändå värd mer än bara en snabb genomskummning…

Hel for the Helper

The psychophysiology of compassion fatique and vicarious trauma
av Babette Rotschild, 2006

ISBN13 9780393704228

En viktig orsak till att jag valde att köpa boken var att jag har en djup tillit till Babette Rotschild både som författare och som terapeut. Jag vet att hon vet vad hon talar om och jag gillar alla hennes böcker. Det år få terapeuter som besitter en så pass bred kompetens som hon. Med det sagt, så tror jag också att ämnet i fråga, -sekundära och tertiära trauman som uppstår hos terapeuter är ett viktigt ämne att fokusera på. Ett ämne som det sällan talas särskilt mycket om och som träder in på yrkesstoltheten hos verksamma terapeuter idag. Vi måste acceptera våra egna begränsningar är budskapet!

Categories: information Taggar:
  1. Inga kommentarer än.
  1. Inga trackbacks än.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu