Trauma-Agenda

Evenemangskalender med överblick över kurser och evenemang som berör Trauma och Dissociation i Sverige och i världen… Målgruppen är i de flesta fall professionella som arbetar med traumatiserade.
VÅREN 2012 januari-maj
8-9 januari 2012 Hebrew University in Jerusalem, Israel Trauma through the Life Cycle from a
Strengths Perspective: An International Dialogue
27-28 januari 2012 Vika Konferansesenter, Oslo Trauma, Depression and Dreams – neurosciense and Psychotherapy
8-9 februari 2012 Stockholm Psykisk ohälsa, konferens
29-31 mars 2012 Berlin, Germany European society for trauma and dissociation third bi-annual International Conference
18 april 2012 Stockholm Integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar
14-16 maj 2012 Bergen, Norge Den 7. Nordiske konferanse om Barnemishandling og Omsorgssvikt
21-23 maj 2012 Uppsala Trauma and Secondary Traumatization in Studies of Genocide and Political Mass Violence
20-24 maj 2012 Haag, Nederländerna 14th International Symposium World Society of Victimology
Sommaren 2012 juni-augusti:
6-8 juni 2012 Kristiansand, Norge An Interdisciplinary Conference on Narratives of Traumatic Events
8-12 juli 2012 Stockholm Social Work Socal Development 2012: Action and Impact
Hösten 2012 september-december
9-12 september 2012 San Diego, CA, USA 17th International Conferenece on Violence, Abuse and Trauma
Publicerat: 5 november 2011
Trauma through the Life Cycle from a
Strengths Perspective: An International Dialogue
The conference schedule includes a dedicated time, set aside on the morning of January 10, for networking and discussions about potential cross-cultural collaborations for interested participants, as well as a visit to the renowned Israel Center for the Treatment of Psychotrauma on the afternoon of January 10, 2012.
Arrangerat av: NYU Silver, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare at the Hebrew University of Jerusalem och Herzog the Israeli Center for Psychotraumatology
Tidpunkt: 8-9 januari 2012
Plats: The Hebrew University, Mount Scopus, Jerusalem
Konferensföreläsare bl.a.: DSW Lala Ashenberg Straussner, PhD Edna B Foa, PhD Faye Mishna och PhD Miriam Schiff
Publicerat: 5 november 2011
Trauma, Depression and Dreams – neuorscience and Psychotherapy
Seminaret er det tredje i rekken av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Psykiatrisk Forening,
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening, Institutt for
Psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk Forening. De to foregående seminarer hadde Glen O.
Gabbard, og Peter Fonagy som hovedforelesere. En rød tråd gjennom disse seminarene har
vært å presentere terapifeltet ut i fra en oppdatert psykodynamisk og nevrovitenskapelig
synsvinkel.
Arrangerat av: Norsk psykiatrisk forening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Norsk psykologforening, Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk Forening
Tidpunkt: 27-28 januari 2012
Plats: Vika Konferansesenter, Oslo
Konferensföreläsare bl.a.: Mark Solms, Marianne Leuzinger-Bohleber, Marianne Opaas og Erik Stänicke
Publicerat: 5 november 2011
Psykisk o-hälsa 2012, samhällets barn och unga
Varmt välkommen till 2012 års viktigaste mötesplats den 8-9 februari för dig som arbetar med och för samhällets barn och unga. Problemen blir dessvärre inte mindre och kraven ökar ständigt på både barn- och unga som dig som arbetar med dem i din vardag. Under dessa två dagar ger vi dig möjlighet att fylla på med aktuell kunskap och att bredda ditt nätverk, både inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner.
Arrangerat av: Expo Medica
Tidpunkt: 8-9 februari 2012
Plats: City Conference Centre Folkets Hus, Stockholm
Konferensföreläsare bl.a.: Patrik Sjöberg, Maria Akraka, Klara Nygren, Ole Hultmann och Gunilla Carlsson Kendall
Publicerat: 5 november 2011
Integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar
With the theme of the conference ”There are many walls to take down – on the way to integration” we do not only want to address individual, but also societal aspects of trauma and dissociation. The opening plenary will be given by Dr. Joachim Gauck, who – after German reunification – served as the federal commissioner of the East German Stasi Archives and who continues to make important contributions to the reintegration in Germany.
Arrangerat av: Third International Conference – There are many walls to take down – on the way to integration
Tidpunkt: 29-31 mars 2012
Plats: Berlin, Germany
Konferensföreläsare bl.a.: Rick Kluft, Sandra Wieland, Kathy Steele, Bethany Brand, Michaela Huber och Marja Rexwinkel
Publicerat: 5 november 2011
Integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar
Seminariedag på grundval av handboken ”Behandling för de mest utsatta – integrerad behandling vid komplexa vårdbehov.”
Personer med samsjuklighet, de som har en kombination av psykisk störning och alkohol- och drogproblem hamnar ofta mellan stolarna. Socialtjänsten hanterar inte psykiatriska diagnoser och psykiatrin gtar inte emot patienter med pågående alkohol- och drogproblem. Ett evigt Svarte Petterspel uppstår och patienten/klienten riskerar att inte få adekvat hjälp. En fungerande lösning kräver att man behandlar den psykiska störningen och missbruket samtidigt och på ett samordnat sätt.
Arrangerat av: RFMA – Riksförbundet mot alkohol och narkotikabruk
Tidpunkt: 18 april 2012
Plats: Stockholm
Konferensföreläsare bl.a.: Saknas uppgift
Publicerat: 5 november 2011
Den 7. Nordiske Konferanse om barnemishandling og Omsorgssvikt
På vegne av Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt, ønsker vi deg velkommen til den 7. Nordiske konferansenom barnemishandling og omsorgssvikt. Konferansen avholdes i Bergen, Norge i mai, 2012. Temaet for konferansen er “barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer” Dagens nordiske samfunn består av familier fra mange ulike kulturer.Dette innebærer muligheter og utfordringeri forhold til å forebygge, avdekke, utrede, behandle, og forske på barnemishandling og omsorgssvikt. Hvilke muligheter har vi for å hjelpe utsatte barn fra ulike kulturer og garantere dem en trygg oppvekst?
Arrangerat av: Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt
Tidpunkt: 14-16 maj 2012
Plats: Bergen
Konferensföreläsare bl.a.: Författare Dilsa Demirbag-Sten, Jukka Mäkelä, Paulo Pinheiro, Kristin Skjørten och Jònìna Einarsdòttir
Publicerat: 5 november 2011
Trauma and Secondary Traumatization in Studies of Genocide and Political Mass Violence
Syftet med nätverket är dels att försöka förstå massiva kollektiva trauman och deras långsiktiga effekter på ett djupare sätt, dels att förstå våra egna reaktioner och fenomenet sekundär traumatisering. Vi som jobbar med krig, folkmord och andra typer av massivt politiskt våld har känt behov av ett sådant nätverk i många år och vill nu försöka starta en mötesplats inom ramen för Hugo Valentin-centrum (tidigare Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord) vid Uppsala universitet. Vi vänder oss därför till alla som vi tror kan vara intresserade av ett sådant samarbete, och ni får gärna sprida inbjudan till andra ni känner, och också till andra arbetsmiljöer.
Arrangerat av: Nätverket TRAST,
Nätverk för Arbete med Trauma och Sekundär Traumatisering (TRAST)
Tidpunkt: 21-23 maj 2012
Plats: Hugo Valentin Centrum, Uppsala
Konferensföreläsare bl.a.: Uppgift saknas
Publicerat: 5 november 2011
14th International Symposium World Society of Victimology
At the symposium, victimology scholars, researchers, practitioners, teachers, and students from around the world are welcome to examine and discuss current and emerging issues in the field.
Arrangerat av: The World Society of Victimology
Tidpunkt: 20-24 maj 2012
Plats: World Forum, Haag, Nederländerna
Konferensföreläsare bl.a.: Prof. dr. Paul Rock, Prof. dr. Jeremy Sarkin, Dr. K. Jaishankar, Prof. dr. Jose Zalaquett, Dr. Rama Mani, Prof. dr. Patricia Frazier och Prof. dr. Alex Hinton
Publicerat: 5 november 2011
An Interdisciplinary Conference on Narratives of Traumatic Events
The conference’s aim is to focus on various kinds of trauma narratives, for instance stories told by clients in therapy, stories told by survivors or witnesses to the media, or stories told by professional authors in fiction and non-fictional texts. We welcome contributions that explore various dimensions of trauma narratives, such as form and function, gender inscriptions, sexuality and power, or effect and role of narratives in the construction of national and historical trauma concepts.
Arrangerat av: Universitetet i Agder
Tidpunkt: 6-8 juni 2012
Plats: Kristiansand, Norge
Föreläsare, bl.a.: Molly Andrews, Mieke Bal, Cathy Caruth, Trond Heir, Jakob Lothe, Inka Mülder-Bach, Lars Weisæth
Publicerat: 5 november 2011
Social Work Social Development 2012: Action and Impact
Välkommen till Social Work Social Development 2012: Action and Impact. Stockholm kommer under konferensen att vara mötesplats för politiker, socialarbetare, akademiker och studenter, där de får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera utvecklingen inom socialt arbete, social forskning och utbildning och inom socialpolitiken med målet att utveckla ett hållbart välfärdssystem för framtiden.
Arrangerat av: SWSD, IASSW-AIETS, ICSW och IFSW
Tidpunkt: 8-12 juli 2012
Plats: Stockholm
Föreläsare, bl.a.: Ms Michelle Bachelet, PhD Michael Marmot, PhD Tom Shakespeare, PhD Thandika Mkandawire and PhD Cindy Blackstock
Publicerat: 5 november 2011
17th International Conference on Violence Abuse and Trauma
IVAT is beginning to plan for the 17th International Conference on Violence, Abuse & Trauma” in San Diego, CA, September 9-12, 2012. We are interested in adding new perspectives to the planning of the event and request that anyone interested in joining the 2012 Planning Committee contact Elaine Khiev, at 858-527-1860 x4031 or email at [email protected]. Please note that a conference line/ toll free number is going to be available at each meeting for those who cannot be onsite.
Arrangerat av: IVAT – Institute on Violoence, Abuse and Trauma
Tidpunkt: 9-12 september 2012
Plats: Town & Country Resort & Convention Center, San Diego, CA
Föreläsare, bl.a.: Kommer senare
 1. Elisabet
  januari 31st, 2012 i 19:33 | #1

  Glad och överraskad över att ha hittat denna fantastiska blogg. Jag vill dela med mig av en infallsvinkel som jag anser utgör en viktig pusselbit inom ämnet trauma och dissociation. Har inte hunnit lusläsa din blogg, kanske har du redan nämnt Franz Ruppert? Han är en tysk professor och doktor i psykologi och har utvecklat en teori kring systemiska trauman. Den går kort ut på att ett trauma involverar hela systemet, t ex en familj. Olösta trauman inom ett system kan också gå i arv till följande generationer genom anknytningsprocessen. Det förklarar varför människor som själva inte har upplevt ett trauma kan lida av symptom, t ex olika psykiska sjukdomar, psykoser, depressioner osv. Franz Ruppert har skrivit flera böcker i ämnet som finns i engelsk översättning. Jag har också förmånen att få arrangera en workshop med honom i juni här i Stockholm. Info om workshopen, Ruppert, hans teori och hans sätt att jobba finns här: http://www.franzruppert.se

 2. Bingo Anna
  januari 31st, 2012 i 20:53 | #2

  Kul sida blogg kanske tittar jag in här fler gånger.

 3. Bingo Lisa
  januari 31st, 2012 i 22:49 | #3

  Kul sida blogg kanske tittar jag in här fler gånger.

 4. Bingo Lisa
  februari 3rd, 2012 i 02:01 | #4

  Gillar sidan design, kollar just nu in lite designidéer.

 5. Casinokungen
  april 10th, 2012 i 17:15 | #5

  Jag tycker att du skriver bra och har inget emot att påpeka det.

 1. Inga trackbacks än.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu