Arkiv

Arkiv för ‘information’ Kategori

Trygghetskompetens

Ibland händer det, -att man stöter på ett ord i någon bok eller överhör någon i snabbköpskassan som säger något som gör att man stannar upp för någon sekund, lyssnar efter. Trygghetskompetens.
Smaka på det ordet… trygghetskompetens.
Ordet fanns i boken jag hade i knäet nu under eftermiddagen. Solen sken och jag kisade lite där jag låg i solstolen och försökte läsa. Boken var bekant. Det var inte första gången jag öppnat den ändå fick ordet mig att stanna till. Trygghetskompetens.

Boken var ”dissosiasjon og relasjonstraumer” av Anstorp m.fl. och ordet fanns i ett kapitel skrivet av Marianne Jakobssen. Det handlade om psykoterapeutiskt arbete med dissociativa patienter, -ett arbete som strävar till att förbättra patienternas trygghetskompetens.

Jag tror att vi lite var och en till mans kunde må bra av att jobba på vår trygghetskompetens. En person med stor trygghetskompetens klarar av att vara här och nu, helt närvarande till kropp och själ, både i mötet med sig själv och andra. Något för de flesta av oss att sträva efter, -oberoende av ifall vi är dissociativa, hjälpare, drönare eller annat löst folk…

När vi nu talar om böcker… snart kommer en intervju med psykoterapeut och författare Anna Gerge att publiceras. Hon har i år utkommit med inte mindre än tre nya böcker, och ytterligare en lär vara på väg. Lite mer om henne och böckerna kommer alltså snart i vår nya intervjuserie…
Categories: Allmänna tankar, information Taggar:

Besökarundersökning #2 – Sammanställning

Resultat. Resultatet av besökarundersökning #2 kommer här och samtidigt lanseras besökarundersökning #3 på startsidan.

Det ni önskar få mer av är följande:
1. (E) FAKTA i kortfattad form om Trauma o. Dissociation – 19 röster
2. (C) ”Överlevnadsguider” o. dyl som riktar sig till överlevare och anhöriga – 14 röster
3. (F) Mer ingående kunskaper, fördjupning, inom samma område – 14 röster
4. (G) Vetenskapliga arbeten och forskning kring trauma och dissociation – 11 röster
5. (B) Resurser inom Sverige och närområdena – 10 röster
6. (A) Nätverksskapande, länkar och rekommendationer kring behandling- 9 röster
7. (D) Personliga berättelser, dikter etc – 8 röster

Categories: Allmänna tankar, information Taggar:

PUFF: Kurs med Ellert Nijehuis

april 2nd, 2010 Inga kommentarer

Psykotrauma och dissociation

Kurs på kris- och traumacentrum med professor Ellert Nijenhuis
Citat från Kris- och Traumacentrums hemsida:

Kris- och Traumacentrum anordnar kurs om behandling av dissociativa störningar med den kände forskaren Ellert Nijenhuis, psykolog och psykoterapeut. Kurstillfällena äger rum den 20-21 augusti, 15-16 oktober, 7-8 december och 2011 8-9 mars. Mer information publiceras inom kort på Kris- och Traumacentrums hemsida.

Firat internationella frivilligdagen, någon?

december 6th, 2009 Inga kommentarer

Ett litet stycke av min tid och allt mitt engegemang

Fram tills för en dryg månad sedan visste jag inte ens om att den fanns; internationella frivilligdagen -5 december. Ändå har den funnit sedan 1986 då FN:s generalförsamling antog ett förslag om att göra denna dag till en internationell frivilligdag. 2001 antogs dessutom en resolution som rekommenderar alla länders regeringar att ”skapa ett främjande klimat” för utvecklandet och bibehållandet av ideellt arbete och ideellt drivna verksamheter; detta gjorde de genom att komma med en rad rekommendationer där man bland annat slog fast att man skall främja och bedriva forskning om frivilligarbete och dess

betydelse för samhället, att man skall vidta generella åtgärder för att uppmuntra och underlätta för frivilliga och för deras förberedelser, utbildning och erkännande och att man skall se till att medborgarna har tillgång till information om frivilliguppdrag.

I enlighet med resolutionen bedrivs faktiskt idag också en del forskning kring frivilligt arbete ut en rad vetenskapliga aspekter. I dagens läge är också stora delar av de stöd för traumatiserade, utsatta, mobbade, kränkta och åsidosatta människor drivna genom ideellt arbete. Att det finns så många frivilliga krafter som är villiga att ge av sin tid och sitt engagemang för att driva enskilda sak och ge emotionellt och också ibland professionellt stöd är naturligtvis otroligt bra och beundransvärt på alla vis; men det innebär också en utmaning för frivilligsamordnarna i vårt land. Med små medel och ibland också med begränsade krafter bär de ett stort ansvar för det stöd som t.ex. utsatta och hotade familjer erbjuds.

Den amerikanske frivilligforskaren Peter Drucker säger att ”Det blir allt vanligare att leda och administrera (frivilliga) som obetalda anställda snarare än som välmenande amatörer”. Det innebär också att ansvaret från organisationens sida får en form av arbetsgivaransvar i förhållande till de obetalda anställda. Jourkvinnor behöver utbildning och handledning, utlägg måste skötas korrekt och bokföringen vara tydlig. Kraven på den anställde blir stora, även en jourkvinna eller stödperson förväntas vara professionell. Servicepersonalen på röda korsets second hand bör vara trevlig och hjälpsam samt kunna hantera kassa-apparat och också bokföring. Att leda en organisation av frivilliga kräver med andra ord en avsevärd kompetens inte bara social sådan och viss kunskap i organisationsteori. Mot bakgrunden av allt detta så behövs det onekligen en frivilligdag! Leve frivilligheten och -medmänskligheten!

Vill du bli frivillig? Kanske är du webmaster, revisor, jurist eller socialt engagerad? Besök Volontärbyrån!

Categories: Allmänna tankar, information Taggar:

Nytt material

november 29th, 2009 1 kommentar
På tal om detta med sekundär traumatisering, så har jag nyss skrivit ett informationshäfte på temat;

Det som inte fick hända

Om sexuella övergrepp mot barn för dig som står nära

Det är ett litet lättillgängligt och alldeles gratis häfte på 18 sidor som det bara är att plocka ner ifall du känner att du vill det och kunde behöva det. Det är alltså fritt fram att distribuera -dock inte att sälja vidare (av förekommen anledning, men det behöver jag kanske inte säga?)
Häftet grundar sig på ett tidigare material jag skrivit som gjordes redan 2002, men denna version är kraftigt omarbetad.
Läs och kom sedan gärna med välmenad kritik om ni känner för det. Skall gå och lägga mig nu. God natt!

Tummen upp, regeringen!

november 9th, 2009 2 kommentarer

I början av veckan kom regeringen med sitt nya förslag till ny barnpornografilag. (Grattis förresten regeringen för att ni fick tummen ur munnen och att ett nytt förslag nu är på bordet!) Nu ligger förslaget hos de höga juristerna på lagrådet och framtiden får utvisa hur de väljer att bemöta förslaget. Det nya lagförslaget innebär bland annat att det blir lagvidrigt att inneha och konsumera (inte bara producera och ladda ner) barnpornografi och att till barnpornografi skall räknas allt pornografiskt material med barn under 18 år. Tidigare lagstiftning var lite flummig på det området eftersom pubertetsutvecklingen fanns med som ett element, så icke i det nya lagförslaget om jag förstått saken rätt.
Lagändringen som gäller åldersgränsen 18 år kräver en grundlagsändring, vilket innebär att två riksdagar, med ett val emellan, måste fatta beslutet. För att hinna med ett första beslut före valet, hålls det extra regeringssammanträdet för att klubba lagrådsremissen. Tanken är att 18-års gränsen införs från den 1 januari 2011.

Ledarskriverier om nya barnporrlaggen;
Dagens Nyheter – Peter Wallberg
Västerbotten-kuriren – Mats Olofsson
VLT – Richard Appelbom
Folkbladet – Widar Andersson

Artikelbiblioteket publicerat

oktober 25th, 2009 Inga kommentarer
YouTube Preview Image Artikelbiblioteket har då äntligen publicerats. Det är inte på långa vägar färdigt, men utvecklas vart efter tiden går och energi finns.
Artikelbiblioteket består av fyra separata delar;

Tyvärr är den sista kategorin ganska så tom än så länge, men jag hoppas kunna fylla på den så småningom.
YouTube-clipet t.v. är en liten inspelning med Peter Levine som är en av de författare som förekommer fler än en gång bland artiklarna i artikelbiblioteket. För intro-sidan till artikelbiblioteket, klicka här.

Categories: information Taggar:

Mailen fungerar igen!

oktober 23rd, 2009 Inga kommentarer

Efter att ha legat nere en vecka fungerar mailen igen som den skall. Det går alltså bra att maila mig på e-post [email protected] nu igen.

Categories: information Taggar:

Mailservicen ligger nere

oktober 18th, 2009 Inga kommentarer

Mailservicen ligger sedan fredag förmiddag nere och vi kan inte ta emot några mail för närvarande. Det verkar också som att det finns en risk att alla gamla mail raderats. Meddelar när mailtjänsten återupprättats eller -om det drar ut på tiden, -en ny adress skapats. Det rör dig om ett hårdvarufel hos leverantören. Ber om ursäkt för alla extra problem detta kan medföra.

v-h-
Admin

Categories: information Taggar:

Ny(gaml)a böcker på gång

oktober 8th, 2009 Inga kommentarer
Fick igår in ett paket som gjorde mig själaglad. Det var några böcker som jag inte tidigare hade i min bokhylla, även om jag läst en av böckerna tidigare, men då i digital form. Tanken är att de skall komma upp i bokhyllan här när de är lästa.

The Dissociative Mind

av Elizabeth F Howell, 2005

ISBN13 9780881634082

Denna bok är den bok jag faktiskt redan läst, om än i digital form. Boken riktar sig till kliniker och kräver därför vissa förkunskap för att man skall få full behållning av den. Boken är teoretisk och författaren leker med dissociationsbegreppet och vidgar vår förståelse av dissociation även ur ett sociologiskt perspektiv.
Boken presenterar både redan existerande modeller och en egen förståelse av ett tillstånd som man kan välja att se ur många olika synvinklar.

Got Parts?

An Insider’s guide to managing life successfully with Dissociative Identity Disorder
av A W T, 2005

ISBN13 9781932690033

Detta är en bok som är smått unik. Det finns inte särskilt många böcker av detta slaget ute på marknaden. Den smått gåtfulle författaren A W T är diagnostiserad DID sedan 2004 och skriver här sin egen vittnesutsaga om hur det är att leva med DID och hur man skall hantera livet, -trots att man är splittrad. Intressant inte bara för att greppet är så annorlunda. Lärorik för att den personliga erfarenheten får fullt utrymme.

Rebuildning Shattered Lives

Responsible Treatment of colpmex posttraumatic and dissociative disorders
av James A Chu, 1998

ISBN13 9780471247326

Denna bok är, som titeln också indikerar, en bok skriven explicit för klinker. Utan att ha läst boken, -bara skummat igenom den, vill jag rekommendera den för de som antingen utbildar sig inom samtalsmetodik och terapeutisk behandling eller som redan i dagsläget arbetar med traumatiserade och dissociativa patienter. Den har några år på nacken men är ändå värd mer än bara en snabb genomskummning…

Hel for the Helper

The psychophysiology of compassion fatique and vicarious trauma
av Babette Rotschild, 2006

ISBN13 9780393704228

En viktig orsak till att jag valde att köpa boken var att jag har en djup tillit till Babette Rotschild både som författare och som terapeut. Jag vet att hon vet vad hon talar om och jag gillar alla hennes böcker. Det år få terapeuter som besitter en så pass bred kompetens som hon. Med det sagt, så tror jag också att ämnet i fråga, -sekundära och tertiära trauman som uppstår hos terapeuter är ett viktigt ämne att fokusera på. Ett ämne som det sällan talas särskilt mycket om och som träder in på yrkesstoltheten hos verksamma terapeuter idag. Vi måste acceptera våra egna begränsningar är budskapet!

Categories: information Taggar:
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu