gratis e-böcker

Länkar till

Nerladdningsbara böcker om Trauma, Dissociation och övergrepp

Allmän information samt
Legal notice:
Nätet har ju faktiskt en hel del fördelar. En av dem är att man kan ladda ner gratismaterial. Med det kommer naturligtvis också en fara. Det är inte alltid helt lätt att särskilja vad som är legalt och vad som inte är godkänt av upphovsrättsinnehavarna och därmed illegalt. Det är viktigt för mig att respektera upphovsrätten varför jag så långt det är möjligt har försökt se till att det är säkra källor så att vi alla kan läsa böckerna utan samvetsbetänkligheter. Får jag kännedom att någon av titlarna inte borde vara här raderas de omedelbart.
Annars: Trevlig läsning!
Hjälpmedel: En del av filerna är i zip-format, någon i pdf och ytterligare någon i rar-format. För att öppna rar och zip kan det vara bra att ha ett extraheringsverktyg t.ex. IZArc. Har du inget kan du ladda ner det på IZArc.org
PDF-filerna läser du med Acrobat Reader..
Dessutom: En riktigt bra sak att ha om man har många e-böcker är Adobe Digital Editions; ett ”bibliotek” för alla dina digitala böcker.

Sådär, då var det dags att börja;

Pedophilia and Sexual Offending Against Children: Theory, Assessment, and Intervention

Pedophilia and Sexual Offending Against Children: Theory, Assessment, and Intervention

Författare: Seto, M C
Förlag American Psychological Association, 2007
ISBN-10: 1433801140
Sidantal: 303 sidor
Om boken: I motsats till vad många tror så är alla förövare som riktar in sig på barn inte pedofiler och inte alla pedofiler begår övergrepp. Det som dock är universellt är att pedofili, som definieras som ett bestående sexuellt intresse i prepubertala barn, är ett emotionellt laddat ämne. Föräldrar är förståeligt nog oroade för sina barn och deras välbefinnande. I denna bok fokuserar författaren Michael C Seto på några huvudpunkter kring förbyggande och förståelse av de bakomliggande faktorerna för denna störning.
Nerladdning:
Beyond Betrayal: Taking Charge of Your Life After Boyhood Sexual Abuse

Beyond Betrayal: Taking Charge of Your Life After Boyhood Sexual Abuse

Författare: Gartner, R B
Förlag John Wiley and Sons, 2007
ISBN-10: 0471619108
Sidantal: 256 sidor
Om boken: Boken vänder sig i i första hand till män som utsatts för sexuella övergrepp och de som närmast påverkas mest av deras trauma, deras partner och närstående. Författaren som är psykolog, psykoanalytiker och själv överlevare skriver på ett avslappnat sätt som talar direkt till läsaren.
Nerladdning:
Courage to Heal: A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse

Courage to Heal: A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse

Författare: Bass, E & Davis, L
Förlag Harpercollins, 1998
ISBN-10: 0060962348
Sidantal: 495 sidor
Om boken: The courage to Heal som på svenska heter ”incest och andra sexuella övergrepp” är en inspirerande bok som redan nu har mer än 20 år på nacken. Boken ger en överlevnadsguide både för utsatta och deras närstående. Författarna väver in egna erfarenheter i teoretisk kunskap och resultatet blir en positivt laddad, uppmuntrande bok för kvinnor som utsatts för sexualiserat våld.
Nerladdning:
Art Therapy with Young survivors of Sexual Abuse – Lost for words

Art therapy with young Survivors of Sexual Abuse – Lost for words

Författare: Murpy J (red)
Förlag Routledge, 2001
ISBN-10: 0415205700
Sidantal: 224 sidor
Om boken: Att hantera reaktionerna och följderna av sexuella övergrepp fortsätter att vara en av de stora utmaningarna inom mentalvård av barn och unga. Trots det så har det inte skrivits så mycket om expressiva behandlingsformer inom området. ”Art therapy with young survivors of sexual abuse” är en handbok vid behandlat att denna målgrupp. Här finns illustrativa exempel och teoretiska förhållningsramar för en dylik praktik.
Nerladdning:
Understanding Child Sexual Abuse

Understanding Child Sexual Abuse

Författare: Rowan, E L
Förlag University Press of Mississippi, 2006
ISBN-10: 1578068061
Sidantal: 102 sidor
Om boken: Understanding Child Sexual Abuse utforskar dynamiken, effekterna, behandlingsmöjligheterna och de förebyggande åtgärderna som finns att tillgå vad gäller sexuella övergrepp mot både vuxna och barn. Boken riktar sig till överlevare och till alla dem som önskar hjälpa överlevare.
Nerladdning:
The Psychological Assessment of Abused and Traumatized Children

The Psychological Assessment of Abused and Traumatized Children

Författare: Kelly, Francis D
Förlag Routledge 1999
ISBN-13: 9780805829733
Sidantal: 280 sidor
Om boken: Under de senaste 20 åren har vi sett fler och fler läkare och psykologer engagera sig i behandlingen av utsatta och traumatiserade barn. De har bidragit till en imponerande stor samling av literatur angående hur trauma påverkar barn i alla åldrar, både med fokus på kort och på lång sikt. Men det har funnits få försök att utröna och utforska hur trauma påverkar de intrapsykiska strukturer som ofta guidar oss.Denna bok försöker ta fasta på dessa processer.
Nerladdning:
Trauma, Tragedy, Therapy: The Arts and Human Suffering

Trauma, Tragedy, Therapy: The Arts and Human Suffering

Författare: Levine, Stephen K
Förlag Jessica Kingsley Pub 2009
ISBN-13: 9781843105128
Sidantal: 208 sidor
Om boken: Boken utforskar själva naturen kring en traumatisk erfarenhet och den terpaeutiska rollen som konsten och de expressiva konsterna spelar i bearbetningen. Författaren föreslår att man genom att återuppleva smärtsamma och tragiska händelser i konsten kan släppa på fixeringen och den negativa kontrollen traumat har över en.
Nerladdning:
Post Traumatic Stress Disorder – Basic Science and Clinical practice

Post Traumatic Stress Disorder – Basic science and clinical practice

Författare: Shiromani P J (red), Keane T M (red) och Ledoux J E (red)
Förlag Springer-Verlag New York, LLC, februari 2009
ISBN-13: 9781603273282
Sidantal: 409 sidor
Om boken: Målsättningen med boken har varit att ge en överskådlig bild av neurobiologin kring posttraumatisk stress och att erbjuda behandlingsstrategier för kliniker. Boken grundar sig på ett seminariematerial om PTSD som hölls nyligen i Boston genom ett samarbete mellan sjuk- och hälsovården i Boston, Boston University Medical Center och Harvard Medical School.
Nerladdning: (ifile kan te sig lite förvirrande innan man hittat länken, som finns nästan högst upp och heter ”Request download ticket”)
Cognitive Behavioral therapies for trauma

Cognitive Behavioral Therapies for Trauma

Författare: Follette
Förlag The Guilford Press, 2006
ISBN-10: 1593852479
Sidantal: 472 sidor (1.5 MB)
Om boken: Denna utgåva presenterar de mest framstående kogntivia och beteendeterapeutiska förhållningssätten till förståelsen och behandlandet av trauma. Ledande kognitiva kliniker inom området Trauma rätar ut frågetecknen kring frågorna ”varför”; ”hur” och ”vad”. Vi får lära oss om individ, grupp, par och föräldra-barn behandlingar. Boken går utöver de traditionellt identifierade diagnoserna i anknytning till post traumatisk stress och behandlar också frågor som rör dubbla diagnoser (missbruk och trauma), upprepad traumatisering, komplicerad sorg, akut stress och en hel del annat.
Nerladdning:
Play therapy with children in chrisis

Play Therapy with Children in Crisis, Third Edition: Individual, Group, and Family Treatment

Författare: Boyd Webb N
Förlag The Guilford Press,2007
ISBN-10: 1593854951
Sidantal: 489 sidor (2,8 MB)
Om boken: Denna praktiska bok med fallbeskrivningar i enkel och lättförståelig text presenterar effektiva och kreativa förhållningssätt för att hjälpa barn som har erfarit stressfulla situationer som dödsfall inom familjen, skilsmässa, övergrepp och missbruk, mobbning i skolan och naturkatastrofer. Medan boken behåller fokus på ingående fallbeskrivningar, som i den första upplagan, så innehåller kapitel 17 och 21 helt nya rön om den senaste forskningen inom krisintervention, trauma, och korttids- lekterapi.
Nerladdning:
Voices of Trauma

Voices of Trauma – Treating survivors across cultures

Författare: Drozdek B och Wilson JP
Förlag: Springer 2007
ISBN-10: 0387697942
Sidantal: 398 sidor (1,2 MB)
Om boken: Riktar sig till kognitiva kliniker och erbjuder en överskådlig modell för kognitiv terapi för alla patienter med schizofreni eller närliggande sjukdomstillstånd. Modellen strävar efter att innehålla alla relevanta faktorer i ett dylikt arbete. Det ger en förståelse för individens svårigheter att arbeta ur en kognitiv terapeutisk ram, illustrerar de olika delarna av modellen och lyfter fram potentiella svårigheter och hur man kan hantera det i sitt kliniska arbete.
Nerladdning:
Healing the hurt within

Healing the Hurt within (läs online!)

Författare: Sutton J
Förlag: How to Books Ltd, 2008
ISBN-13: 9781845282264
Sidantal: 486 sidor
Om boken: denna bok belyser ett så undanträngt tema som självskadebeteenden och gör ett seriöst försök att göra självskadebeteenden förståeliga (och därmed behandlingsbara) för både professionella och patienterna själva. Den är lättläst och hjälper läsaren att förstå de komplexa mekanismerna bakom självskadebeteenden. Boken läses online. (Ingen gratis nerladdning)
Läs online på:
Trauma and psychosis

Trauma and Psychosis – New directions for Theory and Therapy

Författare: Larkin W och Morrisson AP
Förlag Routledge, 2006
ISBN-10: 1583918205
Sidantal: 310 sidor (1,6 MB)
Om boken: Riktar sig till kognitiva kliniker och erbjuder en överskådlig modell för kognitiv terapi för alla patienter med schizofreni eller närliggande sjukdomstillstånd. Modellen strävar efter att innehålla alla relevanta faktorer i ett dylikt arbete. Det ger en förståelse för individens svårigheter att arbeta ur en kognitiv terapeutisk ram, illustrerar de olika delarna av modellen och lyfter fram potentiella svårigheter och hur man kan hantera det i sitt kliniska arbete.
Nerladdning:
Holographic Reprocessing

Holographic Reprocessing – A Cognitive Experimental Psychotherapy for the Treatment of Trauma

Författare: Katz L S
Förlag Brunner-Routledge, 2005
ISBN-10: 041594757X
Sidantal: 256 sidor (1,5 MB)
Om boken: Holografisk reprocessing är en kognitiv-experimentell psykoterapi som baserar sig på kognitiv experimentell själv-teori (CEST), som initialt formades av Seymour Epstein. CEST föreslår att människor har en naturlig förmåga att anpassa sig och tillgodogöra sig ny information. Om en emotionellt påfrestande erfarenhet då inte helt fullt kan bearbetas kan individen försöka att lösa den emotionella spänningen genom att återskapa erfarenheten om och om igen. Detta beteende kan i sin tur förstärka negativa perceptioner och den emotionella blockeringen kan bli problematisk. Holografisk reprocessing erbjuder klienten en möjlighet att införskaffa en ny medvetenhet om dessa upprepningar och genom det ge utrymme för en konstruktiv omorganisering av deras perceptuella och emotionella beteendemönster.
Nerladdning:
Remembering Trauma

Remembering Trauma – A Psychotherapist’s guide to Memory and Illusion

Författare: Mollon P
Förlag John Wiley & Sons Inc, 1998
ISBN-10: 047197613X
Sidantal: 221 sidor (1,2 MB)
Om boken: De senaste åren har det funnits en het debatt om terapeuternas roll vid återkallandet av minnen – Memory recovery – Författaren ger här en balanserad överblick på alla sidor av debatten.
Nerladdning:
Trauma and Physical health

Trauma and Physical Health – Understanding the effects of extreme stress and of psychological harm

Författare: Banyard V L
Förlag Routledge, februari 2009
ISBN-10: 0415480787
Sidantal: 192 sidor (2 MB)
Om boken: Forskning kring trauma och klinisk praktik har lärt oss mycket om de vanligt förekommande problemen barnmisshandel, familjevåld och sexuella övergrepp. Ett stort antal undersökningar har visat på ett samband mellan traumaexponering och negativa effekter på den mentala hälsan. Traumatiska erfarenheter ger efterverkningar hos de som drabbas. Medan vi lär oss mer om traumatisk stress och dess inverkan på den psykiska hälsan så fokuseras nu blickarna mot det psykiska traumats inverkan på kroppen och den fysiska hälsan. ”Trauma and Physical Health” beskriver både den negativa effekten som psykiskt trauma kan ge på kroppen och de effekter som barndomstrauman kan ha och ger oss en möjlig teoretisk referensram till detta samband.
Nerladdning:
Music, Music Therapy and Trauma

Music, Music therapy and Trauma – International Perspectives

Författare: Mollon P
Förlag Jessica Kingsley Publishers, 2002
ISBN-10: 1843100274
Sidantal: 272 sidor (1,4 MB)
Om boken: Musik kommunicerar där ord inte räcker till; och musikterapi har visat sig fungera för dem som man trott att var onåbara, vilket gör den till ett medium för att arbeta med dem som har drabbats av psykologiskt trauma. Music, Music Therapy and Trauma lyfter fram behovet av ett utforskande av det nu existerande tänket kring musik och trauma. Med kapitel som skrivits av flera av dagens ledande specialister inom området möter boken ett brett spektrum av frågeställningar, med inblickar i forskning kring neurologi, musik och trauma, musik och trauma generellt och sociala och kulturella perspektiv på musik och trauma.
Nerladdning:
Healing the Heart of trauma

Healing the heart of Trauma vith EMDR and ego-state therapy

Författare: Forgash C och Copeley M
Förlag: Springer, 2007
ISBN-10: 0826146961
Sidantal: 384 sidor (2 MB)
Om boken: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) i traumabehandling har funnits sedan upptäckten av Shapiro år 1987. Medan EMDR vid trauma har varit erkänt har inte så mycket forskning eller praktiska applikationer på Dissociation varit tillgängliga, inte förrän under de senaste åren.
Genom att integrera EMDR med ego-state terapi visar redaktörerna för denna bok på en ny och framgångsrik metod att behandla de som traumatiserats allra svårast. Denna interdisciplinära modell visar på en praktiskt guide som kan leda till ett nytt sätt att behandla de som annars inte kan nås.

Nerladdning:
Haunted by Combat

Haunted by Combat

Författare: Paulson D S
Förlag: Praeger Security International General Interest-Cloth, 2007
ISBN-10: 0275991873
Sidantal: 200 sidor
Om boken: Genom årtionden, -och hundrande, har syndromet kallats för ”soldat hjärta,” ”granat chock,” eller ”krigsneuros”. Det blir nu allt vanligare att soldater, som återvänder från Irak, Afghanistan och andra fredsbevarande områden drabbas av psykisk stress. Sedan 1990 har veterancenter runtom i USA beräknat att de har över 1,6 miljoner kvinnor och män som återvänt från fredsbevarande tjänst med posttraumatisk stress. Oberoende av hur lång tid som passerat sedan de traumatiska erfarenheterna så kan posttraumatisk stress förorsaka flashbacks, mardrömmar och ångest. I ”Haunted by Combat” beskriver Paulson och Krippner historiens förlopp till dags dato och effekterna av denna jagande psykiska störning.De tar med oss in i medvetandet på krigsveteraner som kämpar mot sina traumatiska erfarenheter varje dag.
Nerladdning:
Encyclopedia of rape

Encyclopedia of Rape

Författare: Smith M D
Förlag: Greenwood Press, 2004
ISBN-10: 0313326878
Sidantal: 336 sidor (1,5 MB)
Om boken: Våldtäkt har ansetts vara ett brott och en specifik kulturell händelse sedan urminnestider, som beskrivs så långt tillbaka i tiden som i ”he Code of Hammurabi”. Våldtäkt är en del av mytologin, bibeln och etniska krig. I många kulturen, även idag, anses brottet vara ett brott mot flickans/kvinnans pappa eller man och inte mot kvinnan själv. Våldtäkt är så mycket mer än den aktuella fysiska akten.
Nerladdning:
Evaluating Sexual Harassment: Psychological, Social, and Legal Considerations in Forensic Examinations

Evaluating Sexual Harassment: Psychological, Social, and Legal Considerations in Forensic Examinations

Författare: William E. Foote & Jane Goodman-Delahunty
Förlag: American Psychological Association, 2004
ISBN-10: 159147101X
Sidantal: 242 sidor
Om boken: Evaluating Sexual Harassment erbjuder psykologer (vittnespsykologer) med essentiell information för att utföra och värdera evidensbaserade rättsliga konsultationer. Författarna gör läsaren bekant med den kliniska och sociala vetenskapliga litteraturen om sexuella trakasserier och hur man applicerar dessa resultat på frågeställningar som psykologer måste ta hänsynh till vid förberedandet av etiskt välgrundade rättsrapporter och vittnesmål.
Nerladdning:
Handbook of Adult Resilience

Handbook of Adult Resilience

Författare: John W. Reich PhD, Alex J. Zautra PhD & John Stuart Hall PhD
Förlag: The guildford press 2010
ISBN-10: 1606234889
Sidantal: 540 sidor
Om boken: Ett brilliant upplägg kring ett oerhört viktigt ämne. Vad är det som gör att vissa klarar sig och andra inte. Vad är det som gör att en del verkar kunna hantera vilka motgångar som helst medan andra inte klarar av ens den mildaste motgång? Kan vi lära oss att förstå dessa mekanismer kan vi också bättre behandla de som oturligt nog inte haft de bästa förutsättningarna. Vi undersöker sociala nätverk, personliga kvaliteter etc. Allt för att komma fram till vad det egentligen är som gör att några faller medan andra lyckas stå stadigt.
Nerladdning:
 1. mehmet gönc
  juli 1st, 2009 i 12:36 | #1

  Hej thanks for the fantastic books

 2. dissociation
  juli 7th, 2009 i 04:55 | #2

  You’re welcome! /Admin

 3. coaching entreprise
  januari 23rd, 2012 i 09:45 | #3

  I particulary appreciate the ”Remembering Trauma – A Psychotherapist’s guide to Memory and Illusion”
  Therapeutic hypnosis can be useful as solution for many difficulties.

 4. coaching professionnel
  februari 8th, 2012 i 08:50 | #4

  Thanks for this post, therapeutic hypnosis can be useful as solution for many difficulties.

 5. Bingo Anna
  februari 14th, 2012 i 20:16 | #5
 1. Inga trackbacks än.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu