Arkiv

Arkiv för april, 2010

Psykoterapimässan 6-8 maj 2010

april 15th, 2010 Inga kommentarer

En PUFF för själen

Den har vuxit sig stor, psykoterapimässan som anordnas för sjätte gången, denna gång på Norra Latin i Stockholm. Vartannat år från år 2000 har mässan anordnats, antingen på Södermalm eller i Älvsjö, nu är det dags för Norra Latin för första gången. Vi traumaintresserade har en hel del att se fram emot på psykoterapimässan. Här följer några förslag…

Torsdag 6 maj 2010, pass 1:
100 a) Krisbemötande av barn som upplevt våld i familjen
104 a) Reparation av barndomens vardagstrauman. Arbete med det inre barnet.
105 a) Sjävskadebeteende hos unga flickor.
107 a) Hela Människan-hjulet – Ett enkelt sätt att tala om det svåra.
108 a) Traumadockan – hur traumatisering tar form vid otrygg anknytning.

Pass 2
129 a) EMDR för bearbetning av traumatiska minnen. Evidens och tillämpning.

Pass 3
166 a) Gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor på Ersta fristad.

Fredag 7 maj 2010, pass 1
200 a) Traumaterapi.
203 a) Bearbetande samtal – effektivt sätt att hantera små och stora kriser.

216 b) Arbete med ungdomar som varit utsatta för våldtäkt och som har missbruks- och psykiska problem.
221b) Gott eller ont? Föreläsning/seminarium om etiska problem vid psykoterapeutisk behandling av mäns könsrelaterade våld.

pass 2
241 a) Finns dissociation i Sverige – och vad kan man i så fall göra åt det? Evidensinformerad psykoterapi
med människor med traumarelaterade komplexa störningar.

246 a) Effekter av tidig stress på hjärnans och personlighetens utveckling.
257 b) Seeking Safety – en behandlingsmodell för PTSD/trauma och missbruk.

pass 3
278 a) Hypnos i kliniskt arbete med traumarelaterade störningar. Del 2
297 b) Modern krishantering: flexibilitet, ledarskap och stärkta egna resurser!

pass 4
307 a) EMDR-terapeutisk behandling vid PTSD efter krigsupplevelser eller andra traumatillstånd.
309 a) Sektsjuka och rehabilitering.

pass 5
341 a) Att arbeta med krisjourberedskap, krishantering samt specifika behandlingsmetoder för traumabearbetning.
358 b) Barn som upplevt våld i familjen.

Lördag 8 maj 2010, pass 1
385a) Pappa eller … En workshop om att hålla föräldra- och genusperspektiven levande i våldsbehandling.

pass 2
419 a) Våldets och tystnadens reala ansikte: en analys av en autistisk flicka och en tortyrskadad man.
427 b) När kroppen minns.

Mer information på www.psykoterapimassan.se

Categories: Allmänna tankar Taggar:

PUFF: Kurs med Ellert Nijehuis

april 2nd, 2010 Inga kommentarer

Psykotrauma och dissociation

Kurs på kris- och traumacentrum med professor Ellert Nijenhuis
Citat från Kris- och Traumacentrums hemsida:

Kris- och Traumacentrum anordnar kurs om behandling av dissociativa störningar med den kände forskaren Ellert Nijenhuis, psykolog och psykoterapeut. Kurstillfällena äger rum den 20-21 augusti, 15-16 oktober, 7-8 december och 2011 8-9 mars. Mer information publiceras inom kort på Kris- och Traumacentrums hemsida.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu