Artikelbiblioteket -på svenska

Artikelbibliotekets fjärde del fokuserar samtliga de variationer av ämnen som tagits upp inom de övriga tre grupperna, skillnaden här är att dessa texter är på svenska.


Artiklar publicerade 2009
Kriget tar inte slut när det blir fred av Fariba Kamahi och Adlin Karzy
Veteran in Acute Dissociative state av Cynthia M. A. Geppert, MD, PhD i Psychiatric Times
A betrayal trauma Perspective on domestic Violence av Melissa Platt
Jocelyn Barton och Jennifer J. Freyd i Violence against Women in Families and Relationships
To Add Insight to Injury: Childhood Abuse, Abuse Perceptions, and the Emotional and
Physical Health of Young Adults
av Goldsmith, R.E., DePrince, A.P och Jennifer J. Freyd i Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma
Adaptive Dissociation: Information Processing and Response to Betrayal av Barlow Rose PhD och Jennifer J. Freyd PhD i Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond

Det finns fyra seprata artikelområden; Du är nu på Artikelbibliotekets svenska del. För att gå till översiktssida, använd bilden/symbolen nedan:
TRAUMA, PTSD OCH DISSOCIATION

av Fariba Kamahi och Adlin Karzy (2009)

Kriget tar inte slut när det blir fred – det lever vidare i människors sinnen:
Vuxna personers reaktioner på krigsupplevelser

Publicerad av Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB), kandidatexamen


av Per Svensson (2008)

Katastrofdrabbade föräldrar–
föräldraskap som risk- eller skyddsfaktor
för utvecklandet av posttraumatisk stress

Publicerad av Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet, psykologexamen


av Maytham Ameen Kareem (2008)

Behandling av barn och ungdomar med Post-Traumatic Stress Disorder

Publicerad av Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, litteraturstudie


av Emma Beijer och Nina Örn (2008)

Barns psykiska hälsotillstånd
-efter flykt från krig och våld

Publicerad av Högskolan i Kristianstad, sjuksköterskeprogrammet, examensarbete


av Christian Olsson & Otto Wiik (2008)

PTSD – I efterdyningarna till katastrofen vid World Trade Center

Publicerad av Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, kandidatuppsats


av Mattsson, Kajsa och Snygg, Andreas (2008)

Posttraumatisk stress: Livet efter ett trauma

Publicerad av Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB), kandidatuppsats


av Filip Arnberg (2007)

Sambandet mellan socialt stöd och posttraumatisk stress
– fjorton månader efter flodvågskatastrofen

Publicerad av Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet, psykologexamensuppsats


av Robert Olsson (2006)

Behandlingseffekter av barn med dissociativ problematik

Publicerad av Institutionen för psykologi, Stockholms Universitet, kandidatuppsatsav Cleas Sundelin (2005)

Apatiska barn – var står vetenskapen idag?

Publicerad i Läkartidningen 13 april 2005av Christina Bergström, Britt-Marie Jonasson, Gunilla Kramer, Maj-Britt Reiman och Arne Sten (2005)

Transkulturellt vårdprogram

Publicerad av Landstinget Kronobergav Git-Marie Ejneborn-Looi och Krister Kågström (2004)

Vuxna personers upplevelse av att leva med posttraumatiskt stressyndrom

Publicerad av Luleå tekniska universitet, sjuksköterskeexamenav Jill Nilsson (2003)

Icke biologiska behandlingsmetoder vid posttraumatiskt stressyndrom

Publicerad av Institutionen för omvårdnad, Medicinska fakulteten
Lunds universitet, kandidatexamenav S Janson, K Almqvist (2000)

Barn som bevittnat våld
En utsatt grupp

Publicerad i Läkartidningen; medicinsk kommentarav E Edston (1999)

Spåren på kroppen kan avslöja tortyr
Fem års erfarenhet av dokumentation av tortyrskador

Publicerad i Läkartidningenav Tom Lundin (1996)

Aspekter på trauma
Normala och patologiska stressreaktioner

Publicerad i Läkartidningen; serie Trauma


 1. Carl-Johan Råberg
  februari 26th, 2010 i 11:01 | #1

  Ta gärna med vårdprogram för traumarelaterade störningar Det är välskriver mest förståss för de som jobbar med svår traumatisering men kanske även för andra.

  Carl-Johan Råberg

 2. dissociation
  april 6th, 2010 i 18:17 | #2

  Jag kommer at uppdatera informationen inom kort och kommer då att ta med vårdprogrammet. TACK för inputen!
  /E

 1. Inga trackbacks än.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu