Bokhyllan; Trauma och Dissociation

Här finns några av de böcker inom området trauma och dissociation som står i min bokhylla. Utbudet av böcker på svenska är begränsat varför flertalet av böckerna i denna kategori är på engelska. Några av böckerna här är riktigt bra även för den som inte är så insatt. Vill du fördjupa sig så finns litteratur även för dig. God läsning!
Dissociation och Trauma – på svenska
sjalens.jpg - upload images with Picamatic skanna0027.jpg - image uploaded to Picamatic skanna0030.jpg - image uploaded to Picamatic skanna0043.jpg - Picamatic - upload your images
Dissociation and Trauma -in english
HA.gif - upload images with Picamatic skanna0009.jpg - Picamatic - upload your images under.jpg - image uploaded to Picamatic skanna0013.jpg - upload images with Picamatic skanna0016.jpg - image uploaded to Picamatic skanna0006.jpg - Picamatic - upload your images sourcebook.jpg - image uploaded to Picamatic
skanna0025.jpg - upload images with Picamatic kbt.jpg - Picamatic - upload your images shatterad.jpg - upload images with Picamatic
skanna0002.jpg - image uploaded to Picamatic skanna0004.jpg - upload images with Picamatic thehauntedself.jpg - Picamatic - upload your images skanna0012.jpg - upload images with Picamatic traumaandsurv.gif - Picamatic - upload your images
traumaanddiss.jpg - image uploaded to Picamatic repressionanddissociation.gif - Picamatic - upload your images

SJÄLENS DOLDA SÅR;

om vägar till diagnos och behandling av posttraumatisk stress
av Hännestad Britta m.fl.
utgiven av Kris- och Traumacentrum & Svenska föreningen för psykisk hälsa (sfph), 2005
Sidantal: 205 sidor
Om boken: Om du letar efter en lättillgänglig grundbok som dessutom är överskådlig, en bok baserad på kunskaper av några av de främsta experterna på trauma i här i Sverige så kan denna bok vara precis den bok som du letar efter.
ISBN13 9789163168840
Ämnesindelning: Psykiatri; Neuroser
Prisexempel: 88 kr

HANDBOK I TRAUMABEHANDLING;

Handbok i traumabehandling
av Schmookler Ed
utgiven av HOPP – riksorganisationen mot sexuella övergrepp, 1999
Sidantal: 26 sidor
Om boken: Handbok i traumabehandling är skriven av en amerikansk psykolog Ed Schmookler, med erfarenhet av
att arbeta med personer som utsatts för sexuella övergrepp och andra trauman. Skriften riktar sig
till alla som är intresserade av hur man kan möta traumatiserade människor i samtal.
ISBN10 916308645X
Ämnesindelning: Psykologi, handböcker
Pris: 45 kr + porto – Kontakta HOPP

RELATION OCH TRAUMA;

en bruksbok om mötet mellan hjälpare och offer för våld och övergrepp i nära relationer
av Persson Karin
Natur & Kultur 1994
Sidantal: 205 sidor
Om boken: I Sverige är denna bok rätt enastående. En bred kunskapsbas står till grund för att vi skall få det serverat på detta ypperliga vis. Synd är det dock att det inte finns fler böcker av detta slaget. Men bra jobbat, Karin!
ISBN13 9789185421053
Ämnesindelning: Psykologi, psykotraumatologi
Prisexempel: 212 kr

TRAUMATISKA MINNEN;

Traumatiska minnen
av Christiansson, Sven-Åke
Natur & Kultur 1994 (2002)
Sidantal: 438 sidor
Om boken: Boken, eller snarare dess författare, har varit i ropet i samband med en del uppmärksammade rättegångar. Kan vara av intresse att fördjupa sig i även om man själv kan tänka lite annorlunda ibland… Det finns mycket baskunskap i boken som har sin plats i kunskapsbanken om man vill förstå hur vi fungerar när vi utsätts för trauma.
ISBN10 9127035379
Ämnesindelning: Psykologi, neuropsykologi, minnesforskning
Prisexempel: 165 kr

The PTSD WORKBOOK;

Simple Effective Techniques for overcoming Traumatic Stress Symptoms
av Mary-Beth Williams
och Soili Poijula
New Harbinger Publications,U.s. 2002
Sidantal: 171 sidor
Om boken: Ett bra sätt att strukturerat komma igång med bearbetningen, eller fortsätta en redan pågående process. Det kan dock vara bra att göra uppgifterna tillsammans med någon om man är lite osäker. Desutom är det en bok som man gör bäst i att skynda långsamt med. Uppgifterna i boken måste få ta sin tid.
ISBN13 9781572242821
Ämnesindelning: Psykologi, självhjälp
Prisexempel: 168 kr / 169 kr

HEALING THE TRAUMA OF ABUSE ;

A Woman’s Workbook
av Mary Ellen Copeland och Maxine Harris
New Harbinger Publications,U.s. 2000
Sidantal: 398 sidor
Om boken: En annan variant av självhjälpsbok. Lite individuellt hur man klarar av att jobba igenom sina trauman men den här typen av självhjälp, men som komplement kan det vara utmärkt.
ISBN13 9781572241992
Ämnesindelning: Psykologi, självhjälp
Prisexempel: 202 kr / 188 kr

HOW LONG DOES IT HURT? ;

A Guide to Recovering from Incest and Sexual Abuse for Teenagers, Their Friends, and Their Families
av Cynthia L Mather och Kristina E Debye
John Wiley And Sons Ltd 2004
Sidantal: 288 sidor
Om boken: Enkel, lättillgänglig, skriven för tonåringar och ungdomar. Bra initiativ att skriva en bok direkt till målgruppen!
ISBN13 9780787975692
Ämnesindelning: Psykologi, självhjälp
Prisexempel: 106 kr / 113 kr

UNDERSTANDING TRAUMA AND DISSOCIATION ;

A Guide for Therapists, Patients and Loved Ones
av Lynn Mary Karjala
Thomas Max Publishing 2007
Sidantal:116 sidor
Om boken: Lätt att förstå, snabb att läsa. Du får en faktamässig grund på tämligen kort tid. Däremot är den inte inspirerande på det sättet eller någon litterär skatt. Simple is the best…
ISBN13 9780978857134
Ämnesindelning: Psykologi, handböcker
Prisexempel: 133 kr / 121 kr

INVISIBLE HEROES ;

Survivors of Trauma And How They Heal
av Belleruth Naparstek
Bantam Books 2004
Sidantal: 377 sidor
Om boken: Använd din fantasi på vägen tillbaka till ett helare liv. Bokens författare Belleruth Naparstek har tagit den narrativa terapin ett steg längre i sina försök att hjälpa människor att bearbeta -och leka- sig igenom det traumatiska. Rekommenderas!
ISBN13 9780553383744
Ämnesindelning: Psykologi, narrativt kognitiv psykologi
Prisexempel: 124 kr / 121 kr

I AM MORE THAN ONE ;

How Women with Dissociative Identity Disorder Have Found Success in Life and Work
av Jane Wegscheider Hyman
McGraw-Hill Contemporary 2006
Sidantal: 304 sidor
Om boken: En inspirerande bok för alla som tvival på sin inneboende kraft! Författarens syfte har varit att visa att DID inte enbart är ett funktionshinder utan för många också en tillgång. Embrace it!
ISBN13 9780071462570
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: 106 kr (slut) / 165 kr (slut)

HEALING FROM TRAUMA ;

A Survivor’s Guide to Understanding Your Symptoms and Reclaiming Your Life
av Jasmin Lee Cori
Marlowe & Co 2007
Sidantal: 288 sidor
Om boken: En tämligen enkel och rättframt skriven bok som riktar sig direkt till dig som själv varit utsatt för interpersonellt trauma.
ISBN13 9781600940613
Ämnesindelning: Psykologi, självhjälp
Prisexempel: 122 kr / 121 kr
Resursbanken kring DID
Om boken: Den som själv fått diagnosen, eller som har någon i sin närhet som fått diagnosen DID kan förmodligen hitta lite stöd här. Användarvänlig.
ISBN13 9780737303940
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: 98 kr / 156 kr
Stark…
Om boken: Alla behöver vi lite uppbackning. Här är en som heter duga.
ISBN13 9781853813740
Ämnesindelning: Psykologi, självhjälp
Prisexempel: 251 kr / 117 kr
Acceptera det du inte kan förändra…
Om boken: ACT – konceptet kan vara svårt att hantera initialt, men för de allra flesta finns det användbara verktyg. ”Det man inte kan förändra, måste man acceptera…” Arbetar man kognitivt har ACT en ganska naturlig plats och är egentligen bara en förlängning av en redan existerande tanke.
ISBN13 9781572244726
Ämnesindelning: kognitiv Psykologi
Prisexempel: 378 kr / 461 kr
Trauma grundbok
Om boken: En verklig klassiker kan man nog kalla Hermans bok, som inte sällan citeras i andra böcker om trauma. Man är helt enkelt dömd att snubbla över den förr eller senare. Finns även på svenska.
ISBN13 9780465087303
Ämnesindelning: Psykologi, traumatologi
Prisexempel: 155 kr / 145 kr
Debriefing
Om boken: Kunskaper parallella med debriefing teoretikernas metoder. Föga inspirerande är mitt omdöme, men så är det inte mitt särskilda intresseområde heller.
ISBN13 9780859696623
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: Titeln har utgått ur sortimentet på bokus och adlibris
KBT
Om boken: En bok som kan vara en resurs för de som genom t.ex. rehabiliteringsboenden, psykiatrin etc. kommer i kontakt med traumapatienter och som vill integrera ett speciellt traumatänk kring de KBT-tekniker de redan använder sig av.
ISBN13 9781593855888
Ämnesindelning: Kognitiv psykologi
Prisexempel: 248 kr / 230 kr
Vem där?
Om boken: Rätt lättläst och stundtals riktigt rolig, trots att ämnet är nog så svårt. Steinberg är den kvinna som utvecklat SCID-D för diagnostisering av dissociativa störningar. Bara det gör boken läsvärd.
ISBN13 9780060954871
Ämnesindelning: Psykologi, metodik
Prisexempel: 134 kr / 133 kr
Översikt
Om boken: En komparativ studie mellan olika former av behandlingsmodeller för DID. Ger en bra översikt över de metoder som finns idag för behandling av DID.
ISBN13 9780787903299
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: 470 kr / 446 kr
Psykoanalytiskt nytänkande
Om boken: En psykoanalytisk studie som jämför våldtäkts-, incest- och tortyroffer och deras berättelser med den dokumentation som finns och argumenterar sedan för att symptomen inte går att förklara med oidipala överföringar etc.
ISBN13 9780881631746
Ämnesindelning: Psykologi, psykoanalytisk teori
Prisexempel: 319 kr / 350 kr
Lite handledningsstöd
Om boken: En praktisk och rak, från terapeut till terapeut, -guide och handledning.
ISBN13 9780415186957
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: 249 kr / 243 kr
En favorit!
Om boken: Man kan aldrig (och då menar jag aldrig) få för många böcker av det här slaget.
ISBN13 9780393703276
Ämnesindelning: Psykologi, psykofysiologi
Prisexempel: 250 kr / 251 kr
En alternativ teori
Om boken: Det som är mest intressant tycker jag med denna bok är att de kommer med alternativa förklaringsmodeller och nya teorier om grunderna och det dissociativa spektrat. Intressant! (Men kräver vissa förkunskaper, så skall du läsa din första bok om dissociation, -välj en annan)
ISBN13 9780789033277
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: 276 kr
Psykoanalysens drömmar
Om boken: Boken bygger på reflektioner gjorda av författaren, som är psykoanalytiker och som arbetar med traumatiserade patienter. Reflektionerna grundar sig i patienternas drömmar och hans egen -jungianska- tolkning av dem. Den här boken är skriven främst för likasinnade.
ISBN13 99780415123297
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: 280 kr / 266 kr
Strukturell dissociation
Om boken: Det är kanske inte den första boken man skall ge sig in på, men vill man fördjupa sin kunskap är detta en av de allra bästa böckerna som finns i dagsläget om just dissociation. Den är grundlig och ger en fördjupad förståelse för det dissociativa spektrats struktur och funktion.
ISBN13 9780393704013
Ämnesindelning: Psykologi, traumatologi
Prisexempel: 328 kr / 407 kr
Den dissociativa kroppen
Om boken: Kroppen och dess somatoforma reaktioner. Oerhört intressant, men kräver förmodligen nog ett särintresse för det specifika området. Men för den som vill veta hur kroppens dissociativa försvar fungerar är detta en alldeles utmärkt bok.
ISBN13 9780393704600
Ämnesindelning: Psykologi, psykofysiologi
Prisexempel: 192 kr / 192 kr
Kroppen och det psykologiska traumat
Om boken: En bok som jag rekommenderar varmt. Tidigare klassade jag den som en ”blå” bok, alltå en mer avancerad bok. Men för att ingen skall hoppa över den i tron att den är för svår har jag nu valt att ”ta ner” den till grundnivån, för det är en jättebra bok!
ISBN13 9780393704570
Ämnesindelning: Psykologi, psykofysiologi
Prisexempel: 288 kr / 289 kr
Överlevnaden
Om boken: Waites tar här i sin bok ”Trauma and survival upp viktiga frågeställningar om vård och behandling av traumatiserade kvinnor och flickor. För en del kan den säkert kännas lite provokativ. Men frågorna hon lyfter är en viktig psykologisk diskussion, inte bara i USA utan även här…
ISBN13 9780393705911
Ämnesindelning: Psykologi
Prisexempel: 200 kr / 197 kr
Psykoanalytisk teori
Om boken: Den är tung och svårläst, men är intresset fokuserat på psykoanalytisk teori kan den säkert ge mycket. Själv upplevde jag att jag var tvungen att läsa den två gånger för att få någon behållning av den, men så är jag inte någon psykoanalytiker heller…
ISBN13 9780823612895
Ämnesindelning: Psykologi, psykoanalys
Prisexempel: 278 kr / 340 kr
Teori
Om boken: Söker man efter en bred opinion inom ett smalt område så får man här del av 26 olika psykoanalytikers slutledningar i ämnet. Rätt tungläst dock.
ISBN13 780226761060
Ämnesindelning: Psykologi, psykoanalytisk teori
Prisexempel: 243 kr / 222 kr
 1. Theodora
  november 28th, 2011 i 23:28 | #1

  Hej,
  Tack för en väldigt bra websida!

  Här en CD/MP3 som kan vara intressant. Gjord av samma författare, Belleruth Naparstek, som skrivit ”Invisible Heroes: Survivors of Trauma and How They Heal”.

  ”Guided Imagery for theThree Stages of Healing Trauma: Nine Meditations for Posttraumatic Stress”
  by Belleruth Naparstek

  Här står mer: http://www.healthjourneys.com/product_detail.aspx?id=250

  mvh,
  Theodora

 2. dissociation
  december 4th, 2011 i 23:16 | #2

  Tack för både kommentaren och länken. Jag skall titta lite närmare på den! v.h. TT

 1. Inga trackbacks än.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu