Arkiv

Arkiv för december 6th, 2009

Firat internationella frivilligdagen, någon?

december 6th, 2009 Inga kommentarer

Ett litet stycke av min tid och allt mitt engegemang

Fram tills för en dryg månad sedan visste jag inte ens om att den fanns; internationella frivilligdagen -5 december. Ändå har den funnit sedan 1986 då FN:s generalförsamling antog ett förslag om att göra denna dag till en internationell frivilligdag. 2001 antogs dessutom en resolution som rekommenderar alla länders regeringar att ”skapa ett främjande klimat” för utvecklandet och bibehållandet av ideellt arbete och ideellt drivna verksamheter; detta gjorde de genom att komma med en rad rekommendationer där man bland annat slog fast att man skall främja och bedriva forskning om frivilligarbete och dess

betydelse för samhället, att man skall vidta generella åtgärder för att uppmuntra och underlätta för frivilliga och för deras förberedelser, utbildning och erkännande och att man skall se till att medborgarna har tillgång till information om frivilliguppdrag.

I enlighet med resolutionen bedrivs faktiskt idag också en del forskning kring frivilligt arbete ut en rad vetenskapliga aspekter. I dagens läge är också stora delar av de stöd för traumatiserade, utsatta, mobbade, kränkta och åsidosatta människor drivna genom ideellt arbete. Att det finns så många frivilliga krafter som är villiga att ge av sin tid och sitt engagemang för att driva enskilda sak och ge emotionellt och också ibland professionellt stöd är naturligtvis otroligt bra och beundransvärt på alla vis; men det innebär också en utmaning för frivilligsamordnarna i vårt land. Med små medel och ibland också med begränsade krafter bär de ett stort ansvar för det stöd som t.ex. utsatta och hotade familjer erbjuds.

Den amerikanske frivilligforskaren Peter Drucker säger att ”Det blir allt vanligare att leda och administrera (frivilliga) som obetalda anställda snarare än som välmenande amatörer”. Det innebär också att ansvaret från organisationens sida får en form av arbetsgivaransvar i förhållande till de obetalda anställda. Jourkvinnor behöver utbildning och handledning, utlägg måste skötas korrekt och bokföringen vara tydlig. Kraven på den anställde blir stora, även en jourkvinna eller stödperson förväntas vara professionell. Servicepersonalen på röda korsets second hand bör vara trevlig och hjälpsam samt kunna hantera kassa-apparat och också bokföring. Att leda en organisation av frivilliga kräver med andra ord en avsevärd kompetens inte bara social sådan och viss kunskap i organisationsteori. Mot bakgrunden av allt detta så behövs det onekligen en frivilligdag! Leve frivilligheten och -medmänskligheten!

Vill du bli frivillig? Kanske är du webmaster, revisor, jurist eller socialt engagerad? Besök Volontärbyrån!

Categories: Allmänna tankar, information Taggar:
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu