Hem > Dissociation > PDF-fil om kroppsminnen

PDF-fil om kroppsminnen

På svenska är utbudet av informationsmaterial om kroppsminnen; somatoforma minnen förhållandevis knapphändigt. Av den anledningen publicerar jag här ett litet kompendium om kroppsminnen. Informationen i kompendietbaserar sig i första hand på Ellert Nijenuis och Onno van der Harts forskning och studier på temat. Filen nås genom följande länk: Kroppsminnen

  1. Inga kommentarer än.
  1. Inga trackbacks än.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu