Arkiv

Arkiv för januari 22nd, 2009

Nätartikelserien -Trauma (del 1)

januari 22nd, 2009 Inga kommentarer
Den första egentliga delen av nätartikeln om dissociation har nu publicerats. DEL I fokuserar i första hand på trauma och den syn på trauma som vi haft genom årtionden och århundraden. Ett visst fokus är också satt på definitioner av trauma och den medicinska uppdelning som idag finns inom traumaforskningen. Dessutom sneglar vi också lite framåt. Vart är traumaforskningen på väg?För att läsa den här delen av nätartikeln klicka på länken till höger alternativt här. DSCF1352_copy.gif - Picamatic - upload your images

PDF-fil om kroppsminnen

januari 22nd, 2009 Inga kommentarer

På svenska är utbudet av informationsmaterial om kroppsminnen; somatoforma minnen förhållandevis knapphändigt. Av den anledningen publicerar jag här ett litet kompendium om kroppsminnen. Informationen i kompendietbaserar sig i första hand på Ellert Nijenuis och Onno van der Harts forskning och studier på temat. Filen nås genom följande länk: Kroppsminnen

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu